Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

W ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej mają możliwość skorzystania z pomocy w formie posiłku podczas zajęć w żłobku/przedszkolu/szkole.

w sprawie powołania Komisji Egzekucyjnej do przeprowadzenia egzaminu, o którym mowa w art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. Nr 1260 ze zm.)

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kcyni

w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni

w sprawie powołania Komisji ds. kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby lub konieczności sprawowania przez ubezpieczonego opieki nad członkiem rodziny

w sprawie zapewnienia okularów wyposażonych w szkła korekcyjne do pracy przy obsłudze monitora ekranowego

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kcyni

Redaktor BIP:

Dariusz Gozdek

Dane kontaktowe:

tel.: 52 384 76 78

e-mail: empatia@mgops-kcynia.pl

 
1 do 10 z 232