Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

Redaktor BIP:

Dariusz Gozdek

Dane kontaktowe:

tel.: 52 384 76 78

e-mail: empatia@mgops-kcynia.pl

Od 1 kwietnia br. w zakładce "Dane Ośrodka" będzie można zapoznać się z nieznacznymi zmianami rejonów przydzielonych konkretnym pracownikom socjalnym.

W dniu 26 marca br. opublikowano informację o wyniku naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze inspektor ds. świadczeń rodzinnych - 2 etaty.

Do dnia 21 marca br. trwa nabór na wolne stanowiska urzędnicze - inspektor ds. świadczeń rodzinnych (2 etaty).

Na parterze budynku Ośrodka w Punkcie Informacji (pokój nr 3) od 1 marca 2019 r. uruchomione zostanie Biuro Podawcze, w którym przyjmowane będą wnioski o zasiłek stały, okresowy, celowy i usługi opiekuńcze.

Zachęcamy do zapoznania się z wymaganiami i informacjami dotyczącymi procesu rekrutacji na ww. stanowisko.

Zachęcamy do zapoznania się z planem postępowań o udzielenie zamówień, jakie MGOPS w Kcyni przewiduje przeprowadzić w 2019 r.

Serdeczne podziękowania dla ludzi dobrej woli, bez których ta inicjatywa nie mogłaby zaistnieć.

 
1 do 10 z 223