Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

Zachęcamy do zapoznania się z wymaganiami i informacjami dotyczącymi procesu rekrutacji na ww. stanowisko.

Zachęcamy do zapoznania się z planem postępowań o udzielenie zamówień, jakie MGOPS w Kcyni przewiduje przeprowadzić w 2019 r.

Serdeczne podziękowania dla ludzi dobrej woli, bez których ta inicjatywa nie mogłaby zaistnieć.

W styczniu 2019 r. rejon pracy socjalnej Pani Angeliki Brykczyńskiej zostaje podzielony na pozostałych pracowników socjalnych w następujący sposób:

W dniu 31 grudnia 2018 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni będzie czynny do godziny 13:00.

W dniu 24 grudnia 2018 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni będzie czynny do godziny 12:00.

w sprawie ustalenia ceny 1 roboczogodziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kcyni

w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego na 2019 rok Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni

w sprawie ustalenia stanowisk pracy i zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za używanie przez pracowników za ich zgodą własnej odzieży jako roboczej i obuwia roboczego oraz zasad wypłacania ekwiwalentu za pranie odzieży

 
1 do 10 z 216