Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

Zachęcamy do zapoznania się z planem postępowań o udzielenie zamówień, jakie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni przewiduje przeprowadzić w 2021 r.

przedmiot zamówienia: Dostawa bonów towarowych dla świadczeniobiorców Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni
nr sprawy: MGOPS.271.1.9.2020
wartość: powyżej 30000 euro
termin składania ofert: 7 stycznia 2021 r. do godziny 14:30
wynik postępowania: Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Kcyni przy ul. Dworcowej 15, 89-240 Kcynia

 

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia. (czytaj dalej)

przedmiot zamówienia: Usługi społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa w art. 138o Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) - Dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej w gminie Kcynia
tryb zamówienia: zamówienie na podstawie art. 138o
zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni
nr sprawy: MGOPS.271.1.8.2020
wartość: nieprzekraczająca 750 000 euro
termin składania ofert: 4 stycznia 2021 r. do godziny 12:00
wynik postępowania: zgodnie z protokołem z wyboru ofert z dnia 5 stycznia 2021 r.

 

w sprawie wprowadzenia regulaminu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kcyni 

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu, o którym mowa w art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019r. Nr 1282)

w sprawie przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego stanowisk pracy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kcyni

W dniu 24 grudnia 2020 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni będzie nieczynny.

Z okazji świąt upamiętniających narodzenia się Pana Jezusa Chrystusa życzymy wszystkim klientom naszego Ośrodka błogosławieństw i łask Bożych.

przedmiot zamówienia: Usługi społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa w art. 138o Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) - Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z gminy Kcynia w 2021 roku
tryb zamówienia: zamówienie na podstawie art. 138o
zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni
nr sprawy: MGOPS.271.1.7.2020
wartość: nieprzekraczająca 750 000 euro
termin składania ofert: 21 grudnia 2020 r. do godziny 13:00
wynik postępowania: w zakresie części 1 i 3 Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu JUDYM, Kołaczkowo ul. Powstańców Wlkp. 35, 89-200 Szubin; w zakresie części 2 Stowarzyszenie Jesień, Nowy Jasiniec 45, 86-010 Koronowo

 

przedmiot zamówienia: Specjalistyczne usługi opiekuńcze (terapeutyczne, rehabilitacyjne) dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ich miejscu zamieszkania na terenie gminy Kcynia w 2021 r.
tryb zamówienia: otwarty
zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni
nr sprawy: MGOPS.271.2.5.2020
wartość: przekraczająca 5000 euro
termin składania ofert: 10 grudnia 2020 r. do godziny 14:00
wynik postępowania: zgodnie z protokołem z wyboru ofert z dnia 29 grudnia 2020 r.

 

 
1 do 10 z 318