Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni informuje, że do 1 czerwca 2020 r. należy dostarczyć opisane faktury, rachunki potwierdzające poniesione koszty na wydatki w ramach stypendium szkolnego za okres I-VI 2020 r.

Wypłata stypendium szkolnego nastąpi w dniu 16 czerwca 2020 r.

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej udostępniło listę psychoterapeutów, którzy bezpłatnie udzielą wsparcia psychologicznego. Sprawdź jak skorzystać również z bezpłatnej konsultacji z psychologiem zatrudnionym w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kcyni.

W związku z trwającym ograniczeniem osobistego przyjmowania interesantów informuje się, iż termin przyjmowania faktur zostaje przesunięty

W dniu 10 kwietnia 2020 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni będzie czynny od godziny 07:00 do godziny 12:00.

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni

Wolontariusze będą mogli dokonywać zgłoszeń za pośrednictwem specjalnej platformy, wypełniając odpowiedni formularz lub kontaktując się z miejscowym ośrodkiem pomocy społecznej.

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej udostępniło listę psychoterapeutów, którzy bezpłatnie udzielą wsparcia psychologicznego. Sprawdź jak skorzystać z bezpłatnych konsultacji.

w sprawie czasowego zawieszenia specjalistycznych usług opiekuńczych i ograniczenia usług opiekuńczych świadczonych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni

Zarządzeniem Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni z dnia 17 marca 2020 r. wprowadzono czasowe ograniczenie funkcjonowania Ośrodka

 
1 do 10 z 268