Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dofinansowało projekt dedykowany dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni i rodziców młodzieży objętej projektem, który będzie realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni do końca bieżącego roku.

przedmiot zamówienia: świadczenie specjalistycznego wsparcia uczniom ZST w Kcyni w punkcie konsultacyjnym uruchamianym na terenie placówki oświatowej
tryb zamówienia: z jednym Wykonawcą
zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni
nr sprawy: MGOPS.271.2.3.2019
wartość: nieprzekraczająca 30000 euro
termin składania ofert: 09 sierpnia 2019 r. do godziny 14:00
wynik postępowania: GRUPA CSW DELTA Sp. z o.o., ul. Kopernika 17, 28-300 Jędrzejów

 

przedmiot zamówienia: Realizacja autorskiego programu profilaktycznego z przeciwdziałania przemocy rówieśniczej i przemocy w rodzinie
tryb zamówienia: z jednym Wykonawcą
zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni
nr sprawy: MGOPS.271.2.2.2019
wartość: nieprzekraczająca 30000 euro
termin składania ofert: 09 sierpnia 2019 r. do godziny 14:00
wynik postępowania: GABINET PSYCHOLOGICZNO-TERAPEUTYCZNY Radosław Wysocki, ul. Stefana Okrzei 7A/5, 87-600 Lipno

 

przedmiot zamówienia: Realizacja autorskiego programu profilaktycznego z przeciwdziałania przemocy rówieśniczej i przemocy w rodzinie
tryb zamówienia: z jednym Wykonawcą
zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni
nr sprawy: MGOPS.271.2.1.2019
wartość: nieprzekraczająca 30000 euro
termin składania ofert: 09 sierpnia 2019 r. do godziny 14:00
wynik postępowania: Monika Reszkowska, ul. Ogrody 13/117, 85-870 Bydgoszcz

 

W ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej mają możliwość skorzystania z pomocy w formie posiłku podczas zajęć w żłobku/przedszkolu/szkole.

w sprawie powołania Komisji Egzekucyjnej do przeprowadzenia egzaminu, o którym mowa w art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. Nr 1260 ze zm.)

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kcyni

w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni

 
1 do 10 z 236