Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

Zgodnie z punktem 2P Petycji jej treść zostaje udostępniona wraz z danymi podmiotu wnoszącego petycję:

Petycja wniesiona przez Fundację Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego

Zgodnie z § 3 Petycji jej treść zostaje udostępniona wraz z danymi podmiotu wnoszącego petycję:

Petycja wniesiona przez Szulc-Efekt sp. z o.o.

Trwa rekrutacja uczestników do projektu uruchamiającego Dzienny Dom Pobytu w zmodernizowanym Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej w Paterku. Do 18 listopada 2019 r. można przesyłać dokumenty rekrutacyjne do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią.

W dniu 31 października 2019 roku (czwartek) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni będzie czynny od godz. 7:00 do godz. 12:00

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dofinansowało projekt dedykowany dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni i rodziców młodzieży objętej projektem, który będzie realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni do końca bieżącego roku.

przedmiot zamówienia: świadczenie specjalistycznego wsparcia uczniom ZST w Kcyni w punkcie konsultacyjnym uruchamianym na terenie placówki oświatowej
tryb zamówienia: z jednym Wykonawcą
zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni
nr sprawy: MGOPS.271.2.3.2019
wartość: nieprzekraczająca 30000 euro
termin składania ofert: 09 sierpnia 2019 r. do godziny 14:00
wynik postępowania: GRUPA CSW DELTA Sp. z o.o., ul. Kopernika 17, 28-300 Jędrzejów

 

przedmiot zamówienia: Realizacja autorskiego programu profilaktycznego z przeciwdziałania przemocy rówieśniczej i przemocy w rodzinie
tryb zamówienia: z jednym Wykonawcą
zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni
nr sprawy: MGOPS.271.2.2.2019
wartość: nieprzekraczająca 30000 euro
termin składania ofert: 09 sierpnia 2019 r. do godziny 14:00
wynik postępowania: GABINET PSYCHOLOGICZNO-TERAPEUTYCZNY Radosław Wysocki, ul. Stefana Okrzei 7A/5, 87-600 Lipno

 

przedmiot zamówienia: Realizacja autorskiego programu profilaktycznego z przeciwdziałania przemocy rówieśniczej i przemocy w rodzinie
tryb zamówienia: z jednym Wykonawcą
zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni
nr sprawy: MGOPS.271.2.1.2019
wartość: nieprzekraczająca 30000 euro
termin składania ofert: 09 sierpnia 2019 r. do godziny 14:00
wynik postępowania: Monika Reszkowska, ul. Ogrody 13/117, 85-870 Bydgoszcz

 

W ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej mają możliwość skorzystania z pomocy w formie posiłku podczas zajęć w żłobku/przedszkolu/szkole.

 
1 do 10 z 240