Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni

w sprawie powołania Komisji ds. kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby lub konieczności sprawowania przez ubezpieczonego opieki nad członkiem rodziny

w sprawie zapewnienia okularów wyposażonych w szkła korekcyjne do pracy przy obsłudze monitora ekranowego

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kcyni

Redaktor BIP:

Dariusz Gozdek

Dane kontaktowe:

tel.: 52 384 76 78

e-mail: empatia@mgops-kcynia.pl

Od 1 kwietnia br. w zakładce "Dane Ośrodka" będzie można zapoznać się z nieznacznymi zmianami rejonów przydzielonych konkretnym pracownikom socjalnym.

W dniu 26 marca br. opublikowano informację o wyniku naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze inspektor ds. świadczeń rodzinnych - 2 etaty.

Do dnia 21 marca br. trwa nabór na wolne stanowiska urzędnicze - inspektor ds. świadczeń rodzinnych (2 etaty).

 
1 do 10 z 228