Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni
Mapa strony
bipZagrożenie handlem ludźmi
bipAktualności
bipDane ośrodka
bipSprawozdania finansowe
bipMajątek
bipKontrole
bipRODO Ochrona danych
bipPraca
bipPetycje
bipDeklaracja dostępności
bipRaport o stanie zapewniania dostępności
bipPlan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności
bipWniosek o zapewnienie dostępności
ORGANIZACJA PRAWNA
bipRegulamin organizacyjny
bipStatut
bipRejestry i Ewidencje
bipZarządzenia
Zamówienia publiczne
bipPlatforma zakupowa
bipPrzetargi
bipZapytania ofertowe
bipUsługi społeczne
bipPlany postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Dokumenty do pobrania
bipPomoc społeczna
bipStypendium szkolne
bipŚwiadczenia rodzinne
bipFundusz alimentacyjny
bipKarta Dużej Rodziny
bipŚwiadczenie wychowawcze
bipUsługi opiekuńcze
bipProgram Wspieraj Seniora
bipProjekt unijny
bipDodatek osłonowy
bipDodatek węglowy
bipDodatek dla gospodarstw domowych
bipDodatek elektryczny
bipRefundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.
bipAsystentura rodziny
bipZespół Interdescyplinarny - przeciwdziałanie przemocy domowej w Gminie Kcynia
bipBaza danych - przeciwdziałanie przemocy domowej
bipGminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kcyni
bipNieodpłatna Pomoc Prawna i Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie
bipZadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych
bipMiędzynarodowy Dzień Mediacji i Tydzień Mediacji w 2022 r.
INFORMACJA O BIP
bipInstrukcja obsługi
bipDane Nieudostępnione
bipRedakcja strony