Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni
Szukaj w tym dziale:

Zarówno wniosek o udostępnienie informacji publicznej, jak i petycję publikuje się zgodnie z prośbą wnioskodawcy/petycjodawcy wraz ze wszystkimi pismami otrzymanymi od wnioskodawcy/petycjodawcy.

Zgodnie z punktem 2P Petycji jej treść zostaje udostępniona wraz z danymi podmiotu wnoszącego petycję:

Petycja wniesiona przez Fundację Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego

Zgodnie z § 3 Petycji jej treść zostaje udostępniona wraz z danymi podmiotu wnoszącego petycję:

Petycja wniesiona przez Szulc-Efekt sp. z o.o.