Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni
Szukaj w tym dziale:

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP http://mgopskcynia.nbip.pl

 

Data publikacji strony internetowej na nbip.pl: 2018-08-28.

Data ostatniej aktualizacji: 2023.03.16

 

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności i wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Nie wszystkie załączone pliki pdf posiadają opis formatu i rozmiaru;
  • Niektóre pliki pdf zawierające informację publiczną nie zostały opublikowane w formie dostępnej dla czytników ekranu np. w zakładkach Sprawozdania finansowe, Regulamin organizacyjny, Statut; natomiast pozostałe zakładki, w tym treść publikowanych zarządzeń kierownika jednostki jest dostępna cyfrowo;
  • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są w pełni dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

  • Możliwość ustawienia wysokiego kontrastu;
  • Możliwość powiększenia czcionki tekstu.

Redaktor stara się udostępniać w serwisie tekst dołączanych plików i redagować tekst z uwzględnieniem zasad dostępności. Obecne błędy będą w miarę istniejących możliwości sukcesywnie eliminowane.

Dostawca BIP nbip.pl przyznaje, że oferowane przez niego serwisy nie są w pełni dostępne. Trwają prace nad zwiększeniem ich dostępności, co przełoży się na zwiększenie dostępności BIP naszej jednostki organizacyjnej.

 

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2020-09-25.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-14

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych umożliwiających poruszanie się po stronie BIP, niemniej do kilku elementów użytkownik nie ma dostępu z poziomu klawiatury;

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Istnieje możliwość powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej.

W przypadku napotkanych problemów z dostępnością strony internetowej zgłoś to koordynatorowi do spraw dostępności Dariuszowi Gozdkowi mailowo - empatia@mgops-kcynia.pl lub telefonicznie - 52 384 76 78.

W zgłoszeniu podaj:

  • swoje imię i nazwisko,
  • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
  • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 
  • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy – wskaż alternatywny sposób dostępu, jeżeli dotyczy.

 

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni, ul. Libelta 28, 89-240 Kcynia.
 

1. Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. K. Libelta, do obu wejść prowadza schody, przy których mieści się pochylnia dostosowana do wózków inwalidzkich.

2. Budynek nie jest dostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących.

3. Biuro podawcze/informacja znajduje się na parterze, na lewo od prawego wyjścia do budynku. Parter pozbawiony jest stopni i progów co umożliwia osobie na wózku inwalidzkim poruszanie się bez przeszkód.

4. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze na prawo od biura podawczego (pod schodami prowadzącymi na piętro), umożliwiająca osobom na wózkach swobodną samoobsługę.

5. W budynku brak windy, na piętro prowadzą schody przerywane dwoma spocznikami.

6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

7. W Ośrodku można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego m.in. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

8. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

9. W budynku nie udostępniono oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących (zlecenie wykonania jest w trakcie realizacji)

10. Do budynku przynależą parkingi, od frontu budynku i za budynkiem – nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.