Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:
przedmiot zamówienia: Usługi społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa w art. 138o Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) - Dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej w gminie Kcynia
tryb zamówienia: zamówienie na podstawie art. 138o
zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni
nr sprawy: MGOPS.271.1.8.2020
wartość: nieprzekraczająca 750 000 euro
termin składania ofert: 4 stycznia 2021 r. do godziny 12:00
wynik postępowania: zgodnie z protokołem z wyboru ofert z dnia 5 stycznia 2021 r.

 

przedmiot zamówienia: Usługi społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa w art. 138o Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) - Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z gminy Kcynia w 2021 roku
tryb zamówienia: zamówienie na podstawie art. 138o
zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni
nr sprawy: MGOPS.271.1.7.2020
wartość: nieprzekraczająca 750 000 euro
termin składania ofert: 21 grudnia 2020 r. do godziny 13:00
wynik postępowania: w zakresie części 1 i 3 Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu JUDYM, Kołaczkowo ul. Powstańców Wlkp. 35, 89-200 Szubin; w zakresie części 2 Stowarzyszenie Jesień, Nowy Jasiniec 45, 86-010 Koronowo

 

przedmiot zamówienia: Specjalistyczne usługi opiekuńcze (terapeutyczne, rehabilitacyjne) dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ich miejscu zamieszkania na terenie gminy Kcynia w 2021 r.
tryb zamówienia: otwarty
zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni
nr sprawy: MGOPS.271.2.5.2020
wartość: przekraczająca 5000 euro
termin składania ofert: 10 grudnia 2020 r. do godziny 14:00
wynik postępowania: zgodnie z protokołem z wyboru ofert z dnia 29 grudnia 2020 r.

 

przedmiot zamówienia: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie gminy Kcynia
tryb zamówienia: z jednym Wykonawcą
zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni
nr sprawy: MGOPS.271.2.2.2020
wartość: nieprzekraczająca 5000 euro
termin składania ofert: 29 października 2020 r. do godziny 15:00
wynik postępowania: Nikt nie złożył oferty

 

przedmiot zamówienia: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie gminy Kcynia
tryb zamówienia: z jednym Wykonawcą
zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni
nr sprawy: MGOPS.271.2.1.2020
wartość: nieprzekraczająca 5000 euro
termin składania ofert: 29 października 2020 r. do godziny 15:00
wynik postępowania: Nikt nie złożył oferty