Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni
Szukaj w tym dziale:

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wprowadza obowiązek sporządzenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez te podmioty publiczne, które zgodnie ustawą wyznaczyły koordynatora do spraw dostępności.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni realizując obowiązek, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy przygotował plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dokument zawiera działania planowane w latach 2022–2023  jakie jednostka organizacyjna planuje podjąć, aby w większym stopniu dostosować swoje funkcjonowanie do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Plan działania MGOPS w Kcyni na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022-2023 (16,56 KB docx)