Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni
Szukaj w tym dziale:

Podczas zainicjowanej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kcyni Kampanii z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji i Tygodnia Mediacji specjalista pracy z rodziną został zaproszony przez pedagoga szkolnego Panią Monikę Dąbrowską do Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni, gdzie w dniach 17, 18 i 21 października br. zrealizował zajęcia z czterema wybranymi klasami, podczas których uczniowie zapoznani zostali z zagadnieniem mediacji.

W programie pracy z młodzieżą położono nacisk na mediację rówieśniczą, która jest propagowana w szkołach w ramach tegorocznej Kampanii.

W toku zajęć uczniowie dowiedzieli się o możliwości wdrożenia w szkole mediacji rówieśniczej jako pokojowej metody rozstrzygania sporów/konfliktów między uczniami, omówiono 5 zasad mediacji, etapy przebiegu mediacji, wyświetlono film z modelową sytuacją zaistniałą na terenie szkoły (która wiązała się z przemocą rówieśniczą), ukazujący spotkanie mediacyjne obu skonfliktowanych uczniów.

Jako że mediacja rówieśnicza wpisuje się w przeciwdziałanie przemocy w szkole specjalista pracy z rodziną wyjaśnił uczestnikom korzyści płynące z mediacji rówieśniczej i jej specyfikę, akcentując przy tym konieczność specjalistycznych szkoleń jakie musiałby przejść pracownik szkoły, aby zafunkcjonować jako mediator szkolnykoordynator mediacji rówieśniczej i opiekun mediatorów rówieśniczych, a także obowiązek przeszkolenia mediatorów rówieśniczych z grona uczniów cieszących się zaufaniem i autorytetem wśród rówieśników.

Wskazano na możliwość stworzenia w ZST w Kcyni Szkolnego Klubu Mediacji - wprowadzenie pełnowymiarowych mediacji szkolnych, mediacji rówieśniczych wiąże się z zawarciem stosownych zapisów w statucie szkoły. Jeśli natomiast bierze się pod uwagę wykorzystanie w placówce oświatowej elementów mediacji - podejście, podstawowe założenia, techniki mediacyjne, to wystarczą zapisy w programie wychowawczo-profilaktycznym.

W związku z potrzebami lokalnej społeczności, w której mogą pojawiać się konflikty i spory, postanowiliśmy przeprowadzić kampanię związaną z Tygodniem Mediacji i Międzynarodowym Dniem Mediacji udostępniając zainteresowanym Punkt Konsultacyjny w czasie Tygodnia Mediacji.

W punkcie nie będzie świadczona mediacja, a kompleksowe poradnictwo z zakresu mediacji, zaznajamiające klientów z niniejszą pokojową formą rozwiązywania konfliktów w różnych przestrzeniach życia.

Punkt poprowadzi specjalista pracy z rodziną – absolwent studiów podyplomowych z Psychologii Sądowej i Mediacji w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.


Celem kampanii informacyjnej realizowanej w formie punktu konsultacyjnego jest wsparcie stron zaangażowanych w spór w pracy nad jego rozwiązaniem.


W punkcie strony zostaną kompleksowo doinformowane na temat:

- rodzajów mediacji,

- 5 zasad mediacji,

- dostępności mediacji,

- specyfiki przebiegu spotkań mediacyjnych,

- a ponadto będą motywowani i przygotowywani do konstruktywnego dialogu z drugą stroną sporu, do skorzystania z mediacji.


Zapraszamy osoby dotknięte konfliktem np. prowadzące spór w sprawach cywilnych, rodzinnych, karnych, pracowniczych, gospodarczych, szkolnych, rówieśniczych, oświatowych, czy z nieletnim sprawcą czynu karalnego.


Punkt konsultacyjny w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kcyni przy ul. Libelta 28 będzie czynny w godzinach od 13.00 do 15.00 od 17 do 21 października bieżącego roku w pokoju nr 13 na piętrze budynku.

Na wszelkie pytania odpowie specjalista pracy z rodziną dostępny pod numerami telefonu 52 384 76 78, 534 839 481.


Zapraszamy i zachęcamy do spotkań w punkcie.