Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:
Wyników na stronę: 10 20 30

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dofinansowało projekt dedykowany dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni i rodziców młodzieży objętej projektem, który będzie realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni do końca bieżącego roku.

W ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej mają możliwość skorzystania z pomocy w formie posiłku podczas zajęć w żłobku/przedszkolu/szkole.

Od 1 kwietnia br. w zakładce "Dane Ośrodka" będzie można zapoznać się z nieznacznymi zmianami rejonów przydzielonych konkretnym pracownikom socjalnym.

W dniu 26 marca br. opublikowano informację o wyniku naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze inspektor ds. świadczeń rodzinnych - 2 etaty.

Do dnia 21 marca br. trwa nabór na wolne stanowiska urzędnicze - inspektor ds. świadczeń rodzinnych (2 etaty).

Na parterze budynku Ośrodka w Punkcie Informacji (pokój nr 3) od 1 marca 2019 r. uruchomione zostanie Biuro Podawcze, w którym przyjmowane będą wnioski o zasiłek stały, okresowy, celowy i usługi opiekuńcze.

Zachęcamy do zapoznania się z wymaganiami i informacjami dotyczącymi procesu rekrutacji na ww. stanowisko.

Zachęcamy do zapoznania się z planem postępowań o udzielenie zamówień, jakie MGOPS w Kcyni przewiduje przeprowadzić w 2019 r.

Serdeczne podziękowania dla ludzi dobrej woli, bez których ta inicjatywa nie mogłaby zaistnieć.

W styczniu 2019 r. rejon pracy socjalnej Pani Angeliki Brykczyńskiej zostaje podzielony na pozostałych pracowników socjalnych w następujący sposób:

 
1 do 10 z 69