Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:
Wyników na stronę: 10 20 30

w sprawie powołania Komisji Egzekucyjnej do przeprowadzenia egzaminu, o którym mowa w art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. Nr 1260 ze zm.)

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kcyni

w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni

w sprawie powołania Komisji ds. kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby lub konieczności sprawowania przez ubezpieczonego opieki nad członkiem rodziny

w sprawie zapewnienia okularów wyposażonych w szkła korekcyjne do pracy przy obsłudze monitora ekranowego

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kcyni

w sprawie ustalenia ceny 1 roboczogodziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kcyni

w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego na 2019 rok Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni

 
1 do 10 z 108