Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni
Szukaj w tym dziale:
Wyników na stronę: 10 20 30

w sprawie wprowadzenia Regulaminu okresowej oceny pracowników socjalnych zatrudnionych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kcyni

 

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w zamian za święta przypadające w sobotę 11 listopada 2023 r. w innym dniu niż niedziela

w sprawie wprowadzenia Regulaminu okresowej oceny pracowników na stanowiskach urzędniczych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kcyni

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu, o którym mowa w art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530 ze zm.)

w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kcyni

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejsko-Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Kcyni

w sprawie powołania Komisji ds. kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby lub konieczności sprawowania przez ubezpieczonego opieki nad członkiem rodziny

w sprawie powołania zespołu powypadkowego dla ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kcyni

w sprawie powołania składu Komisji Weryfikacyjnej, w celu przeprowadzenia oceny formalnej i merytorycznej zgłoszeń kandydatów do udziału w programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, którego realizatorem, na terenie gminy Kcynia, jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni.

 
1 do 10 z 195