Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:
Wyników na stronę: 10 20 30

w sprawie wprowadzenia regulaminu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kcyni 

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu, o którym mowa w art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019r. Nr 1282)

w sprawie przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego stanowisk pracy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kcyni

w sprawie utrzymania zmiany organizacji pracy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kcyni dokonanej zarządzeniem nr 18.2020 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni z dnia 23 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy zdalnej oraz instrukcji bezpiecznej i higienicznej pracy zdalnej w Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni

wprowadza się uzupełnienie do Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kcyni

w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy zdalnej w Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni

w sprawie powołania zespołu powypadkowego dla ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kcyni

w sprawie powołania Komisji ds. kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby lub konieczności sprawowania przez ubezpieczonego opieki nad członkiem rodziny.

 
1 do 10 z 136