Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:
Wyników na stronę: 10 20 30

w sprawie ustalenia ceny 1 roboczogodziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kcyni

w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego na 2019 rok Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni

w sprawie ustalenia stanowisk pracy i zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za używanie przez pracowników za ich zgodą własnej odzieży jako roboczej i obuwia roboczego oraz zasad wypłacania ekwiwalentu za pranie odzieży

w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kcyni

w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni

w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej i Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kcyni

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w dzień wolny od pracy inny niż niedziela

 
1 do 10 z 100