Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:
Wyników na stronę: 10 20 30
przedmiot zamówienia: Dostawa bonów towarowych dla świadczeniobiorców Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni
nr sprawy: MGOPS.271.1.9.2020
wartość: powyżej 30000 euro
termin składania ofert: 7 stycznia 2021 r. do godziny 14:30
wynik postępowania: Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Kcyni przy ul. Dworcowej 15, 89-240 Kcynia

 

przedmiot zamówienia: Dostawa bonów towarowych dla świadczeniobiorców Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni
nr sprawy: MGOPS.271.1.6.2019
wartość: powyżej 30000 euro
termin składania ofert: 27 grudnia 2019 r. do godziny 09:30
wynik postępowania: Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Kcyni, ul. Dworcowa 15, 89-240 Kcynia

 

przedmiot zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia na dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej w Gminie Kcynia
tryb zamówienia: Usługi społeczne w trybie art. 138o ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843)
zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni
nr sprawy: MGOPS.271.1.5.2019
wartość: powyżej 30000 euro
termin składania ofert: do dnia 27 grudnia 2019 r., do godziny 09:00
wynik postępowania: Krzysztof Lewandowski "Mała Gastronomia" Lewandowski, ul. Jana Brzechwy 2A/6, 85-792 Bydgoszcz

 

przedmiot zamówienia: Dostawa bonów towarowych dla świadczeniobiorców MGOPS w Kcyni
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni
nr sprawy: MGOPS.271.1.2.2018
wartość: powyżej 30000 euro
termin składania ofert: 19 października 2018 r. do godziny 12:30
wynik postępowania: Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Kcyni, ul. Dworcowa 15, 89-240 Kcynia

 

przedmiot zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia na dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej w Gminie Kcynia
tryb zamówienia: usługi społeczne w trybie art. 138o ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 t.j. ze zm.)
zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni
nr sprawy: MGOPS.271.1.1.2018
wartość: powyżej 30000 euro
termin składania ofert: do dnia 19 października 2018 r., do godziny 12:00
wynik postępowania: Krrzysztof Lewandowski "Mała Gastronomia" Lewandowski, ul. Jana Brzechwy 2A/6, 85-792 Bydgoszcz

 

przedmiot zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia na dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej w Gminie Kcynia
tryb zamówienia: usługi społeczne w trybie art. 138o ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. ze zm.)
zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni
nr sprawy: MGOPS.271.1.1.2017
wartość: Powyżej 30000 euro
termin składania ofert: do dnia 15 grudnia 2017 r., do godziny 12:00
wynik postępowania: wybrano ofertę Krzysztof Lewandowski "Mała Gastronomia" Lewandowski, ul. Jana Brzechwy 2A/6, 85-792 Bydgoszcz

 

przedmiot zamówienia: Dostawa bonów towarowych dla świadczeniobiorców MGOPS w Kcyni
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni
nr sprawy: MGOPS.271.1.2.2017
wartość: Powyżej 30000 euro
termin składania ofert: do dnia 8 grudnia 2017 r., do godziny 12:00
wynik postępowania: wybrano ofertę Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Kcyni, ul. Dworcowa 15, 89-240 Kcynia

 

przedmiot zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia na dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej w Gminie Kcynia
tryb zamówienia: usługi społeczne w trybie art. 138o ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 t.j. ze zm.)
zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni
nr sprawy: MGOPS.271.1.1.2016
wartość: powyżej 30000 euro
termin składania ofert: do dnia 20 grudnia 2016 r., do godziny 12:00
wynik postępowania: wybrano ofertę Grzegorz Lewandowski "Mała Gastronomia" Lewandowski ul. Jana Brzechwy 2A/6, 85-792 Bydgoszcz

 

przedmiot zamówienia: Dostawa bonów towarowych dla świadczeniobiorców MGOPS w Kcyni
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni
nr sprawy: MGOPS.271.1.2.2016
wartość: powyżej 30000 euro
termin składania ofert: do dnia 21 grudnia 2016 r., do godziny 12:00
wynik postępowania: wybrano ofertę Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Kcyni, ul. Dworcowa 15, 89-240 Kcynia

 

przedmiot zamówienia: Dostawa bonów towarowych dla świadczeniobiorców MGOPS w Kcyni
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni
nr sprawy: MGOPS.271.1.2.2015
wartość: powyżej 30000 euro
termin składania ofert: 18 grudnia 2015 r. do godziny 10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Kcyni, ul. Dworcowa15, 89-240 Kcynia

 

 
1 do 10 z 27