Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r., poz. 583 ze zm.) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje dziecku legitymującemu się orzeczeniem o niepełnosprawności, osobie legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (ze wskazaniem daty jej powstania – jeśli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia), orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; osobie, która ukończyła 75 lat – jeśli osobie nie przysługuje dodatek pielęgnacyjny.

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (3346 kB pdf)