Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni

      Co to jest?
Komunikat w sprawie składania wniosków o przyznanie pomocy w formie posiłku dla dzieci w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych oraz uczniów w szkoła

Program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni uprzejmie informuje, że w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej mają możliwość skorzystania z pomocy w formie posiłku podczas zajęć w przedszkolu/szkole.

Pomoc, o której mowa wyżej przysługuje rodzinie, której dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. kwoty 771,00 zł.


TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wniosek o przyznanie pomocy w formie posiłku dla dzieci/uczniów należy złożyć w siedzibie tut. Ośrodka (ul. Libelta 28, 89-240 Kcynia) w terminie od 2.07.2018 r. do 10.08.2018 r.

Do wniosku należy dołączyć m.in.:

  • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku;
  • w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne zaświadczenie lekarskie.


RODZICU!!! JEŻELI DOCHÓD W TWOJEJ RODZINIE NIE PRZEKRACZA POWYŻSZEGO KRYTERIUM DOCHODOWEGO ZGŁOŚ SIĘ DO MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KCYNI, ABY UMOŻLIWIĆ SWOJEMU DZIECKU SKORZYSTANIE Z DOFINANSOWANIA POSIŁKÓW W PRZEDSZKOLU/SZKOLE!

 

Ogłoszony komunikat (960 KB pdf)

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 232
Wprowadzony przez: Dariusz Gozdek
Data opublikowania: 2018-08-24 15:56:33
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2018-11-28 11:54:20 Dariusz Gozdek
Formatowanie tekstu.
2018-08-24 15:58:33 Dariusz Gozdek
2018-08-24 15:58:25 Dariusz Gozdek
2018-08-24 15:58:06 Dariusz Gozdek Publikacja artykułu