Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni

      Co to jest?
Zarządzenie nr 2/2018 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni z dnia 18 czerwca 2018

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej i Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kcyni

Podstawa prawna art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1506), zarządza się co następuje:

§ 1
W zarządzeniu Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej i Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kcyni (Nr 15/2015) do załącznika nr 2 do zarządzenia, dokonuje się następującego uzupełnienia:

Symbole klasyfikacyjne Hasło klasyfikacyjne Kategorie
dokumentacji
Uwagi
I II III IV
    455   Obsługa świadczeń
"Dobry Start"
   
      4550 Wyjaśnienia, interpretacje,
opinie, akty prawne dotyczące
zagadnień z zakresu
udzielania świadczeń określonych
w rządowym programi
"Dobry Start"
B25 przepisy i ustalenia
własne oraz interpretacje
i wyjaśnienia zewnętrzne
      4551 Planowanie i sprawozdawczość
w zakresie świadczeń określonych
w rządowym programie
"Dobry Start"
B25  
      4552 Świadczenia "Dobry Start" B10 akta spraw można
przechowywać
w teczkach zbiorczych
dla każdego wnioskodawcy
      4553 Lista wypłat B10  
      4554 Windykacja i egzekucja nienależnie pobranego świadczenia z zakresu
udzielania świadczeń określonych
w rządowym programie
"Dobry Start"
B5 w tym umorzenia

 

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 2/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. (512,52 KB pdf)

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 572
Wprowadzony przez: Dariusz Gozdek
Data opublikowania: 2018-09-07 06:18:08
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2018-09-07 08:23:40 Dariusz Gozdek
Dodanie pliku pdf.
2018-09-07 06:52:29 Dariusz Gozdek Formatowanie tekstu.
2018-09-07 06:47:18 Dariusz Gozdek Formatowanie tekstu.