Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni

      Co to jest?
Zarządzenie nr 3/2018 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni z dnia 19 lipca 2018

w sprawie organizacji systemu Ochrony Danych Osobowych

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiernia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej:RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000).

§1
Wprowadzam do użytkowania i przestrzegania przez wszystkich pracowników placówki dokumentację określającą "Politykę Bezpieczeństwa" w zakresie odnoszącym się do sposobu przetwarzania danych osobowych oraz środków ich ochrony.

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Jednocześnie przestają obowiązywać dotychczasowe uregulowania dot. organizacji ochrony danych osobowych.

Zarządzenie nr 3/2018 z dnia 19 lipca 2018 r. (322,91 KB pdf)

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 205
Wprowadzony przez: Dariusz Gozdek
Data opublikowania: 2018-09-07 08:24:05
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2018-09-07 08:37:48 Dariusz Gozdek
Publikacja artykułu
2018-09-07 08:37:38 Dariusz Gozdek Opublikowanie zarządzenia.