Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni

      Co to jest?
Postępowanie o udzielenie zamówienia na dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej w Gminie Kcynia
przedmiot zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia na dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej w Gminie Kcynia
tryb zamówienia: usługi społeczne w trybie art. 138o ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 t.j. ze zm.)
zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni
nr sprawy: MGOPS.271.1.1.2018
wartość: powyżej 30000 euro
termin składania ofert: do dnia 19 października 2018 r., do godziny 12:00
wynik postępowania: Krrzysztof Lewandowski "Mała Gastronomia" Lewandowski, ul. Jana Brzechwy 2A/6, 85-792 Bydgoszcz

 

Kierownik MGOPS w Kcyni zaprasza do składania ofert w związku z:

POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA DOŻYWIANIE DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W GMINIE KCYNIA

Zaproszenie i niezbędne załączniki poniżej:

Zaproszenie 271.1.1.2018

  1. Formularz oferty 271.1.1.2018

  2. Oświadzenie wykonawcy 271.1.1.2018

  3. Umowa na wykonanie usługi 271.1.1.2018

  4. Zał. do umowy - opis przedmiotu zamówienia 271.1.1.2018

  5. Ois przedmiotu zamówienia 271.1.1.2018

  6. Wykaz zamówień podobnych 271.1.1.2018

Wynik postępowania MGOPS.271.1.1.2018 z dnia 22.10.2018 (335.39 KB PDF)

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 275
Wprowadzony przez: Dariusz Gozdek
Data opublikowania: 2018-10-10 14:08:30
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2018-10-22 13:09:12 Dariusz Gozdek
Opublikowanie wyniku postępowania.