Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni

      Co to jest?
Dostawa bonów towarowych dla świadczeniobiorców MGOPS w Kcyni
przedmiot zamówienia: Dostawa bonów towarowych dla świadczeniobiorców MGOPS w Kcyni
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni
nr sprawy: MGOPS.271.1.2.2018
wartość: powyżej 30000 euro
termin składania ofert: 19 października 2018 r. do godziny 12:30
wynik postępowania: Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Kcyni, ul. Dworcowa 15, 89-240 Kcynia

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 277
Wprowadzony przez: Dariusz Gozdek
Data opublikowania: 2018-10-10 15:34:22
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2018-10-22 13:24:30 Dariusz Gozdek
Opublikowanie wyniku postępowania.
2018-10-19 13:13:04 Dariusz Gozdek Opublikowanie informacji z otwarcia ofert.
2018-10-10 15:54:57 Dariusz Gozdek Formatowanie tekstu.