Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni

      Co to jest?
Zarządzenie nr 8/2018 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni z dnia 29 listopada 2018

w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego na 2019 rok Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni

Na podstawie art. 248 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz § 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1542 ze zm.),

zarządzam co następuje:

§1

Zatwierdza się projekt planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni na rok 2019 w zakresie dochodów i wydatków w szczegółowości dział, rozdział, paragraf klasyfikacji.

§2

Projekt planu finansowego stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Zarządzenie nr 8/2018 z dnia 29 listopada 2018 r.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 269
Wprowadzony przez: Dariusz Gozdek
Data opublikowania: 2018-12-13 14:00:35
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Nie modyfikowano artykułu