Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni

      Co to jest?
Zarządzenie nr 9/2018 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni z dnia 6 grudnia 2018

w sprawie ustalenia ceny 1 roboczogodziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kcyni

Na podstawie §4 ust. 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§1

Ustalam cenę 1 roboczogodziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kcyni w zakresie:

Rodzaje specjalistycznych usług Stawka w zł
kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i regabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie terapia pedagogiczna 40
terapia behawioralna 50
terapia psychologiczna 60
rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych    
1) zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii rehabilitacja ruchowa 60
rehabilitacja ruchowa metodą PNF 70
regabilitacja ruchowa metodą NDT Bobath 100
rehabilitacja ruchowa metodą Vojta 80
rehabilitacja ruchowa metodą czaskowo-krzyżową 60
2) współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług terapia logopedyczna 60
terapia neurologopedyczna 70
terapia integracji sensorycznej 70
terapia pedagogiczna 40
terapia psychologiczna 60
terapia behawioralna 50


§2

Traci moc zarządzenie kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni nr 9/2010 z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie ustalenia ceny 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kcyni.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Zarządzenie nr 9/2018 z dnia 6 grudnia 2018 r.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 384
Wprowadzony przez: Dariusz Gozdek
Data opublikowania: 2018-12-13 14:23:24
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2018-12-13 14:53:40 Dariusz Gozdek
Formatowanie tekstu.