Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni

      Co to jest?
Plan postępowań o udzielnie zamówień na 2019 r.

Zachęcamy do zapoznania się z planem postępowań o udzielenie zamówień, jakie MGOPS w Kcyni przewiduje przeprowadzić w 2019 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 t.j. ze zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2019 r.

L.p. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy lub usługi Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia w zł netto* Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym
1. Dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej w Gminie Kcynia Usługa Procedura w oparciu o art. 138o ustawy PZP 164 tys. zł IV kwartał
2. Dostawa bonów towarowych dla świadczeniobiorców MGOPS w Kcyni Dostawa Przetarg nieograniczony 135 tys. zł IV kwartał

* orientacyjna wartość ustalona na podstawie wartości umów zawartych w 2018 roku.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 r. (377,95 KB pdf)

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 287
Wprowadzony przez: Dariusz Gozdek
Data opublikowania: 2019-01-10 11:12:45
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2019-01-10 11:28:54 Dariusz Gozdek
Publikacja artykułu
2019-01-10 11:28:15 Dariusz Gozdek Opublikowanie informacji.