Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni

      Co to jest?
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Pracownik socjalny

Zachęcamy do zapoznania się z wymaganiami i informacjami dotyczącymi procesu rekrutacji na ww. stanowisko.

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni

poszukuje kandydata na wolne stanowisko pracy

 

PRACOWNIK SOCJALNY 1 etat

 

Wszeslkie informacje odnoszące się do prcesu rekrutacji na wolne stanowisko Pracownik socjalny zawarto w poniższym dokumencie pdf zawierającym pełną treść ogłoszenia:

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego

 

Nadsyłane oferty muszą zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

  • podpisane CV
  • podpisany list motywacyjny,
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
  • kopie dokumentów (świadectw pracy lub zaświadczeń) potwierdzających staż pracy,
  • podpisane oświadczenie dotyczące posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
  • podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą rekrutacji i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z RODO.

Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych
 

Dokumenty, w zamkniętych kopertach, opatrzonych imieniem, nazwiskiem, adresem oraz dopiskiem "oferta pracy na stanowisko pracownik socjalny" należy składać do 15 lutego 2019 r. w sekretariacie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni p. 15, I pietro, przy ul. Libelta 28, 89-240 Kcynia.


Wybrani kandydaci otrzymają informację dotyczącą dalszej procedury rekrutacyjnej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Oferty niezakwalifikowane do dalszego etapu rekrutacji będzie można odebrać po zakończeniu procesu rekrutacji w siedzibie MGOPS w Kcyni.

Oferty nieodebrane zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 531 427 579, (52) 384 76 78.

 

 

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 1209
Wprowadzony przez: Dariusz Gozdek
Data opublikowania: 2019-01-25 12:18:24
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2019-01-25 13:42:11 Dariusz Gozdek
Formatowanie tekstu.
2019-01-25 13:41:29 Dariusz Gozdek Formatowanie tekstu.
2019-01-25 13:38:51 Dariusz Gozdek Formatowanie tekstu.
2019-01-25 13:21:11 Dariusz Gozdek Formatowanie tekstu.
2019-01-25 13:05:53 Dariusz Gozdek Publikacja artykułu
2019-01-25 13:05:44 Dariusz Gozdek Opublikowanie ogłoszenia.
2019-01-25 12:47:21 Dariusz Gozdek