Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni

      Co to jest?
Zarządzenie nr 4/2019 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni z dnia 18 marca 2019

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260) oraz zarządzenia Nr 14/2012 kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kcyni
 
zarządzam, co następuje:
 
§1
 
W celu przeprowadzenia naboru Nr 1/2019 na 2 stanowiska urzędnicze - inspektor ds. świadczeń rodzinnych, powołuję komisję rekrutacyjną w składzie:
1) Agnieszka Witkowska - przewodniczący komisji,
2) Iwona Krakowiak - członek komisji,
3) Magdalena Bystra - członek komisji.
 
§2
 
Zadaniem komisji jest wyłonienie 2 kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. świadczeń rodzinnych i przedłożenie kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni protokołu z przeprowadzonego naboru.
 
§3
 
Komisja działa do czasu zakończenia naboru.
 
§4
 
Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu komisji.
 
§5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 252
Wprowadzony przez: Dariusz Gozdek
Data opublikowania: 2019-05-08 12:44:25
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Nie modyfikowano artykułu