Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni

      Co to jest?
Zarządzenie nr 5/2019 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni z dnia 1 kwietnia 2019

w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni

Na podstawie art. 3§ 1 Kodeksu pracy oraz § 8 ust. 10 Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Kcyni
 
zarządzam, co następuje:
 
§1
 
Wprowadzam regulamin organizacyjny w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kcyni w brzmieniu określonym załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
 
§2
 
Traci moc: Zarządzenie Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni Nr 5/2018 z dnia 1 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kcyni.
 
§3
 
Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam Zastępcy Kierownika.
 
§4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r.
 

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 426
Wprowadzony przez: Dariusz Gozdek
Data opublikowania: 2019-05-08 13:03:42
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Nie modyfikowano artykułu