Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni

      Co to jest?
Zarządzenie nr 7/2019 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni z dnia 28 maja 2019

w sprawie powołania Komisji Egzekucyjnej do przeprowadzenia egzaminu, o którym mowa w art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. Nr 1260 ze zm.)

Na podstawie art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. Nr 1260 ze zm.), § 5 ust. 4 załącznika do zarządzenia Nr 10/2012 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kcyni

 

zarządzam, co następuje:

 

§1

Powołuję Komisję Egzaminacyjną w celu przeprowadzenia egzaminu o którym mowa w art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2018 r., Nr 1260 ze zm.) w dniu 6 czerwca 2019 r. w następującym składzie osobowym:

 

1. Agnieszka Witkowska - Przewodniczący Komisji;

2. Magdalena Bystra - Członek Komisji;

3. Iwona Krakowiak - Członek Komisji.

 

§2

Za wykonanie niniejszego zarządzenia odpowiedzialnymi czynię członków Komisji Egzaminacyjnej.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie nr 7/2019 z dnia 28 maja 2019 r.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 215
Wprowadzony przez: Dariusz Gozdek
Data opublikowania: 2019-06-19 06:33:41
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Nie modyfikowano artykułu