Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni

      Co to jest?
Komunikat w sprawie składania wniosków o przyznanie pomocy w formie posiłku dla dzieci w żłobku, przedszkolu oraz dla uczniów w szkołach

W ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej mają możliwość skorzystania z pomocy w formie posiłku podczas zajęć w żłobku/przedszkolu/szkole.

KOMUNIKAT W SPRAWIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY W FORMIE POSIŁKU DLA DZIECI W ŻŁOBKU, PRZEDSZKOLU I ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH ORAZ UCZNIÓW W SZKOŁACH NA OKRES OD WRZEŚNIA 2019 DO GRUDNIA 2019

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni uprzejmie informuje, że w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej mają możliwość skorzystania z pomocy w formie posiłku podczas zajęć w żłobku/przedszkolu/szkole. Pomoc, o której mowa wyżej przysługuje rodzinie, której dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. kwoty 792,00 zł.

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wniosek o przyznanie pomocy w formie posiłku dla dzieci/uczniów należy złożyć w siedzibie tut. Ośrodka (ul. Libelta 28, 89-240 Kcynia) w terminie od 01.07.2019 r. do 09.08.2019 r.

Do wniosku należy dołączyć m.in.:

- dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku;

- w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne zaświadczenie lekarskie.

 

RODZICU!!! JEŻELI DOCHÓD W TWOJEJ RODZINIE NIE PRZEKRACZA POWYŻSZEGO KRYTERIUM DOCHODOWEGO ZGŁOŚ SIĘ DO MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KCYNI, ABY UMOŻLIWIĆ SWOJEMU DZIECKU SKORZYSTANIE Z DOFINANSOWANIA POSIŁKU!

 

Komunikat - pomoc w formie posiłków dla przedszkolaków i uczniów wrzesień-grudzień 2019 r. (273,44 KB pdf)

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 207
Wprowadzony przez: Dariusz Gozdek
Data opublikowania: 2019-07-02 07:51:40
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2019-07-02 08:07:10 Dariusz Gozdek
Formatowanie tekstu.