Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni

      Co to jest?
Program profilaktyczny z przeciwdziałania przemocy - blok tematyczny nr 1
przedmiot zamówienia: Realizacja autorskiego programu profilaktycznego z przeciwdziałania przemocy rówieśniczej i przemocy w rodzinie
tryb zamówienia: z jednym Wykonawcą
zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni
nr sprawy: MGOPS.271.2.1.2019
wartość: nieprzekraczająca 30000 euro
termin składania ofert: 09 sierpnia 2019 r. do godziny 14:00
wynik postępowania: Monika Reszkowska, ul. Ogrody 13/117, 85-870 Bydgoszcz

 

PROJEKT PN. "KOCHAM BLIŹNIEGO SWEGO" W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO "WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE" edycja 2019

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni zaprasza do złożenia oferty na realizację programu profilaktycznego z przeciwdziałania przemocy rówieśniczej i przemocy w rodzinie dla uczniów i rodziców uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni w ramach projektu pn. "Kocham bliźniego swego" dofinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Przedmiotem zamówienia MGOPS.271.2.1.2019 jest realizacja przez wyłonionego specjalistę autorskiego programu profilaktycznego (na poziomie profilaktyki uniwersalnej) z zakresu treningu umiejętności interpersonalnych z naciskiem na porozumiewanie sie bez przemocy, w wymiarze 135 minut na klasę (łącznie 8 klas, czyli 18 godzin) plus 60 minut na grupę rodziców uczniów (łącznie 8 grup, czyli 8 godzin zegarowych).

 

Zapytanie ofertowe MGOPS.271.2.1.2019
 

 1. Formularz oferty MGOPS.271.2.1.2019 - załącznik nr 1
   
 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oferenta MGOPS.271.2.1.2019 - załącznik nr 2
   
 3. Wzór umowy MGOPS.271.2.1.2019 - załącznik nr 3
   
 4. Informacja z otwarcia ofert MGOPS.271.2.1.2019
   
 5. Ogłoszenie wyboru wykonawcy z dnia 12 sierpnia 2019 r. MGOPS.271.2.1.2019

 

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 222
Wprowadzony przez: Dariusz Gozdek
Data opublikowania: 2019-07-25 10:30:18
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2019-08-13 11:25:30 Dariusz Gozdek
Opublikowanie informacji i wyniku.
2019-08-01 13:07:14 Dariusz Gozdek Formatowanie tekstu.
2019-07-25 11:01:51 Dariusz Gozdek Formatowanie tekstu
2019-07-25 11:00:32 Dariusz Gozdek Formatowanie tekstu.