Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni

      Co to jest?
Program profilaktyczny z przeciwdziałania przemocy - punkt konsultacyjny
przedmiot zamówienia: świadczenie specjalistycznego wsparcia uczniom ZST w Kcyni w punkcie konsultacyjnym uruchamianym na terenie placówki oświatowej
tryb zamówienia: z jednym Wykonawcą
zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni
nr sprawy: MGOPS.271.2.3.2019
wartość: nieprzekraczająca 30000 euro
termin składania ofert: 09 sierpnia 2019 r. do godziny 14:00
wynik postępowania: GRUPA CSW DELTA Sp. z o.o., ul. Kopernika 17, 28-300 Jędrzejów

 

PROJEKT PN. "KOCHAM BLIŹNIEGO SWEGO" W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO "WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE" edycja 2019

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni zaprasza do złożenia oferty na świadczenie specjalistycznego wsparcia uczniom Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni w punkcie konsultacyjnym uruchamianym w ramach projektu pn. "Kocham bliźniego swego" dofinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Przedmiotem zamówienia MGOPS.271.2.3.2019 jest świadczenie specjalistycznego wsparcia uczniom Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni w punkcie konsultacyjnym uruchamianym na terenie placówki oświatowej na okres 20 godzin w ramach projektu pn. "Kocham bliźniego swego" dofinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


Zapytanie ofertowe MGOPS.271.2.3.2019

 

 1. Formularz oferty MGOPS.271.2.3.2019 - załącznik nr 1
   
 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oferenta MGOPS.271.2.3.2019 - załącznik nr 2
   
 3. Wzór umowy MGOPS.271.2.3.2019 - załącznik nr 3
   
 4. Informacja z otwarcia ofert MGOPS.271.2.3.2019
   
 5. Ogłoszenie wyboru wykonawcy z dnia 12 sierpnia 2019 r. MGOPS.271.2.3.2019

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 200
Wprowadzony przez: Dariusz Gozdek
Data opublikowania: 2019-07-25 11:12:28
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2019-08-13 11:34:17 Dariusz Gozdek
Opublikowanie informacji i wyniku.
2019-08-01 13:12:46 Dariusz Gozdek Formatowanie tekstu.
2019-08-01 13:08:44 Dariusz Gozdek Formatowanie tekstu.
2019-07-25 11:29:50 Dariusz Gozdek Formatowanie tekstu.