Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni

      Co to jest?
Zarządzenie nr 9/2019 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni z dnia 17 października 2019

w sprawie powołania zespołu powypadkowego dla ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kcyni

Na podstawie art. 234 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) oraz § 4 i 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. 2009 r. Nr 105, poz. 870) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (Dz. U. 2009 r. Nr 14 poz. 80) zarządzam, co następuje:

§1

Powołuję zespół powypadkowy zwany dalej zespołem do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy Pani Zofii Idzińskiej pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni, zaistniałego w dniu 9 października 2019 r.

§2

W skład zespołu wchodzą:

1. Magdalena Bystra — Przewodniczący;
2. Jolanta Jachymczak — członek; przedstawiciel pracowników.

Zespół przeprowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie okoliczności i przyczyn zaistniałego wypadku oraz sporządzenia protokołu powypadkowego (dokumentacji powypadkowej) w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. 2019 poz. 1071).

§3

Protokół powypadkowy podlega zatwierdzeniu przez Kierownika lub Zastępcę Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni.

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się zespołowi powypadkowemu.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 09/2019 z dnia 17 października 2019 r.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 79
Wprowadzony przez: Dariusz Gozdek
Data opublikowania: 2020-03-18 10:07:05
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2020-03-18 11:34:27 Dariusz Gozdek
Formatowanie tekstu.
2020-03-18 11:11:40 Dariusz Gozdek Formatowanie tekstu.