Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni

      Co to jest?
Zarządzenie nr 10/2019 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni z dnia 29 listopada 2019

w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego na 2020 rok Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni

Na podstawie art. 248 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz § 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1718),

zarządzam co następuje:

§1

Zatwierdza się projekt planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni na rok 2020 w zakresie dochodów i wydatków w szczegółowości dział, rozdział, paragraf klasyfikacji.

§2

Projekt planu finansowego stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 10/2019 z dnia 29 listopada 2019 r.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 78
Wprowadzony przez: Dariusz Gozdek
Data opublikowania: 2020-03-18 11:11:59
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2020-03-18 11:24:59 Dariusz Gozdek
Formatowanie tekstu.