Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni

      Co to jest?
Zarządzenie nr 1/2020 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni z dnia 3 marca 2020

w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej określającej tryb jej pracy, sposobu likwidacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych oraz innych rzeczowych składników majątkowych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kcyni

Na podstawie art. 4 ust. 1 i ust. 3 pkt. 4 oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości t.j z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1680, Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni, nadanego zarządzeniem nr 5/2019 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni z dnia 1 kwietnia 2019 r.,
 
zarządzam, co następuje:
 
§1 
Powołuję Komisję Likwidacyjną składników majątku ruchomego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kcyni w następującym składzie:
 
1) Bystra Magdalena - przewodnicząca komisji
2) Krakowiak Iwona — zastępca przewodniczącego komisji
3) Ciesielska Anna — członek komisji
 
§2 
Komisja likwidacyjna działa zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§3 
Traci moc zarządzenie nr 1/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni z dnia 04 stycznia 2011 roku w sprawie powołania komisji do likwidacji lub wycofania z używania środków trwałych lub pozostałych środków trwałych w używaniu.
 
§4 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 97
Wprowadzony przez: Dariusz Gozdek
Data opublikowania: 2020-03-18 11:49:54
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Nie modyfikowano artykułu