Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni

      Co to jest?
Zarządzenie nr 4/2020 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni z dnia 24 marca 2020

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r., o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 r. poz. 491),
 
zarządzam, co następuje:
 
§1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni, zwany dalej Ośrodkiem, pracuje od poniedziałku do piątku w normalnych godzinach pracy, tj. od 7:00 do15:00.
 
§2. Wszelkie pisma należy kierować pocztą tradycyjną na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni ul. Libelta 28, 89-240 Kcynia albo pocztą elektroniczną na adres mgops@mgops-kcynia.pl w postaci dokumentu podpisanego podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. W celu zachowania kontaktu z klientem na składanych pismach należy podać numer telefonu.

§3. W korytarzu zamontowano skrzynkę na korespondencję.
 
§4. Wizyty osobiste interesantów w siedzibie Ośrodka będą możliwe tylko w sytuacjach wyjątkowych, po uprzedniej konsultacji telefonicznej z pracownikiem.
 
§5. Dane osoby wchodzącej na teren Ośrodka, w postaci imienia i nazwiska będą ustalane na podstawie dowodu tożsamości i wpisywane do prowadzonego w tym celu rejestru. Do rejestru wpisuje się również cel wizyty, godzinę wejścia i wyjścia, adres i numer telefonu.

§6. Wykaz numerów telefonów do pracowników Ośrodka znajduje się na stronie http://mgopskcynia.nbip.pl/mgopskcynia/ w zakładce Dane ośrodka.
 
§7. Połączenie z właściwym merytorycznie pracownikiem można uzyskać dzwoniąc pod numer 52 3847 678.
 
§8. Traci moc zarządzenie Nr 2/2020 z dnia 17 marca 2020 r. Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni.
 
§9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 marca 2020 r.
 
INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 189
Wprowadzony przez: Dariusz Gozdek
Data opublikowania: 2020-03-24 14:39:36
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2020-03-24 14:52:30 Dariusz Gozdek
Formatowanie tekstu.