Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni

      Co to jest?
Zarządzenie Nr 5/2020 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni z dnia 8 maja 2020

w sprawie zmiany zarządzenia nr 03/2020 z dnia 20 marca 2020 r., w sprawie czasowego zawieszenia specjalistycznych usług opiekuńczych i ograniczenia usług opiekuńczych świadczonych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni

na podstawie § 13 ust. 1 pkt 1) i 2) ust. 2 pkt 3) i ust. 3 rozporządzenia z dnia 2 maja 2020 r., w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 r., poz. 792), w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID - 19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa bliskich, oraz naszych pracowników,

 

zarządzam, co następuje:

 

§1. W zarządzeniu nr 03/2020 z dnia 20 marca 2020 r., w sprawie czasowego zawieszenia specjalistycznych usług opiekuńczych i ograniczenia usług opiekuńczych świadczonych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni, wprowadza się następujące zmiany:

1. tytuł zarządzenia otrzymuje brzmienie: w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń realizacji usług opiekuńczych świadczonych w tym specjalistycznych usług opiekuńczych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni,

2. § 1 zmienianego zarządzenia w brzmieniu: Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni, podlega z dniem 11 maja 2020 r., wznowieniu w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na warunkach przewidzianych w § 1a niniejszego zarządzenia.

3. po § 1 zmienianego zarządzenia dodaje się § 1a pkt 1, pkt 2, pkt 3 brzmieniu:

1) wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni, jest możliwe wyłącznie w ramach reżimu sanitarnego obejmującego ich realizację z użyciem rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk oraz w ramach obowiązku zakrywania ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo przyłbicy.

2) wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni, jest możliwe wyłącznie po udzieleniu przez rodzica/opiekuna prawnego beneficjanta tych usług oraz osobę ją realizującą, pisemnej zgody na ich realizację, której treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3) wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni, nie jest możliwe w okresie przebywania któregokolwiek z domowników beneficjanta tych usług lub samego beneficjenta, na kwarantannie lub w izolacji.

 

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 maja 2020 r.

 

Zarządzenie nr 5 z dnia 8 maja 2020 r.

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 59
Wprowadzony przez: Dariusz Gozdek
Data opublikowania: 2020-06-15 06:26:50
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2020-06-15 09:42:39 Dariusz Gozdek
Formatowanie tekstu.
2020-06-15 09:06:37 Dariusz Gozdek Publikacja artykułu
2020-06-15 09:06:17 Dariusz Gozdek