Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni

      Co to jest?
Komunikat w sprawie składania wniosków o przyznanie posiłku dla dzieci i młodzieży w okresie od września 2020 do grudnia 2020

Wnioski należy złożyć w terminie od 03 sierpnia 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni uprzejmie informuje, że w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej mają możliwość skorzystania z pomocy w formie posiłku podczas zajęć w żłobku/przedszkolu/szkole.

Pomoc, o której mowa wyżej przysługuje rodzinie, której dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. kwoty 792,00 zł.


TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wniosek o przyznanie pomocy w formie posiłku dla dzieci/uczniów należy złożyć w siedzibie tut. Ośrodka (ul. Libelta 28, 89-240 Kcynia) w terminie od 03.08.2020 r. do 14.08.2020 r.

Do wniosku należy dołączyć m.in.:

- dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku;

- w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne zaświadczenie lekarskie.


RODZICU!!! JEŻELI DOCHÓD W TWOJEJ RODZINIE NIE PRZEKRACZA POWYŻSZEGO KRYTERIUM DOCHODOWEGO ZGŁOŚ SIĘ DO MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KCYNI, ABY UMOŻLIWIĆ SWOJEMU DZIECKU SKORZYSTANIE Z DOFINANSOWANIA POSIŁKU!

Komunikat w sprawie składania wniosków o przyznanie pomocy w formie posiłku dla dzieci i młodzieży na okres od września 2020 r. do grudnia 2020 r.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 51
Wprowadzony przez: Dariusz Gozdek
Data opublikowania: 2020-07-28 06:43:00
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2020-07-28 06:52:19 Dariusz Gozdek
Formatowanie tekstu.