Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni

      Co to jest?
Pozyskano grant w wysokości 54.878,13 zł

Projekt pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczące usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego". Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Gmina Kcynia/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni pozyskały grant w wysokości 54.878,13 zł w ramach projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” RPKP.0903.02-04-0085/20, dofinansowanego z Funduszy Europejskich, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, którego realizatorem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu wraz z Partnerami.


Przedmiotem umowy o dofinansowanie jest udzielenie grantu na finansowanie kosztów dopłat do wynagrodzenia osób świadczących usługi społeczne, w tym opiekuńcze, w związku z wykonywaniem przez nie pracy w warunkach epidemicznych, obciążonej dużym ryzykiem zachorowania.


Powyższe dopłaty dotyczą okresu od 01.05.2020 r. do 31.07.2020 r.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 39
Wprowadzony przez: Dariusz Gozdek
Data opublikowania: 2020-08-04 06:28:27
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2020-08-04 08:43:09 Dariusz Gozdek
Wstawienie loga FE, UE ...
2020-08-04 07:17:33 Dariusz Gozdek Formatowanie tekstu.
2020-08-04 07:14:35 Dariusz Gozdek Edycja pliku z logami.
2020-08-04 07:12:03 Dariusz Gozdek Dodanie loga FU