Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni

      Co to jest?
Zarządzenie Nr 11/2020 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni z dnia 11 sierpnia 2020

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w zamian za święta przypadające w sobotę 15 sierpnia 2020 r. oraz 26 grudnia 2020 r. - tj. w innym dniu niż niedziela.

Na podstawie art. 31 § 1 i art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca - Kodeks pracy (Dz.U. 2020 r. poz. 1320), zarządzam co następuje:


§1

1. Ustala się, że dzień 17 sierpnia 2020 r. lub 21 sierpnia 2020 r. według wyboru pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni, będzie dniem wolnym od pracy w Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni w zamian za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia 2020 r.

2. Ustała się, że dzień 24 grudnia 2020 r. będzie dniem wolnym od pracy w Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020 r.


§2

Zobowiązuje się pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni do zadeklarowania do dnia 13 sierpnia 2020 r., na załączonej do zarządzenia liście, które ze wskazanych do wyboru w § 1 ust. 1 dzień będzie dla niego dniem wolnym od pracy, w zamian za święto przypadające w inny dzień niż niedziela.


§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie nr 11 z dnia 11 sierpnia 2020 r.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 24
Wprowadzony przez: Dariusz Gozdek
Data opublikowania: 2020-08-13 06:17:07
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Nie modyfikowano artykułu