Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni

      Co to jest?
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ich miejscu zamieszkania w gminie Kcynia w 2021 r.
przedmiot zamówienia: Specjalistyczne usługi opiekuńcze (terapeutyczne, rehabilitacyjne) dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ich miejscu zamieszkania na terenie gminy Kcynia w 2021 r.
tryb zamówienia: otwarty
zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni
nr sprawy: MGOPS.271.2.5.2020
wartość: przekraczająca 5000 euro
termin składania ofert: 10 grudnia 2020 r. do godziny 14:00
wynik postępowania: zgodnie z protokołem z wyboru ofert z dnia 29 grudnia 2020 r.

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 241
Wprowadzony przez: Dariusz Gozdek
Data opublikowania: 2020-12-01 14:21:07
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2020-12-30 15:01:49 Dariusz Gozdek
2020-12-30 14:22:08 Dariusz Gozdek Opublikowanie wyboru ofert