Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni

      Co to jest?
Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z gminy Kcynia w 2021 r.
przedmiot zamówienia: Usługi społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa w art. 138o Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) - Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z gminy Kcynia w 2021 roku
tryb zamówienia: zamówienie na podstawie art. 138o
zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni
nr sprawy: MGOPS.271.1.7.2020
wartość: nieprzekraczająca 750 000 euro
termin składania ofert: 21 grudnia 2020 r. do godziny 13:00
wynik postępowania: w zakresie części 1 i 3 Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu JUDYM, Kołaczkowo ul. Powstańców Wlkp. 35, 89-200 Szubin; w zakresie części 2 Stowarzyszenie Jesień, Nowy Jasiniec 45, 86-010 Koronowo

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 66
Wprowadzony przez: Dariusz Gozdek
Data opublikowania: 2020-12-15 13:09:03
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2020-12-28 12:02:36 Dariusz Gozdek
2020-12-28 10:26:19 Dariusz Gozdek Opublikowanie ogłoszenia o rozstrzygnięciu.
2020-12-22 10:09:49 Dariusz Gozdek Uaktualnienie dziennika ustaw