Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni

      Co to jest?
Zarządzenie Nr 23/2020 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni z dnia 27 listopada 2020

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu, o którym mowa w art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019r. Nr 1282)

Na podstawie art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. Nr 1282), § 5 ust. 4 załącznika do zarządzenia Nr 10/2012 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kcyni zarządzam, co następuje: 
 
§1
Powołuję Komisję Egzaminacyjną w celu przeprowadzenia egzaminu o którym mowa w art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019r., Nr 1282) w dniu 4 grudnia 2020 r. w następującym składzie osobowym:
 
1. Iwona Krakowiak - Przewodniczący Komisji;
2. Magdalena Bystra - Członek Komisji;
3. Aneta Butkowska - Członek Komisji.
 
§2
Za wykonanie niniejszego zarządzenia odpowiedzialnymi czynię członków Komisji Egzaminacyjnej. 
 
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 33
Wprowadzony przez: Dariusz Gozdek
Data opublikowania: 2020-12-18 08:23:43
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Nie modyfikowano artykułu