Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni

      Co to jest?
Zarządzenie Nr 24/2020 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni z dnia 30 listopada 2020

w sprawie wprowadzenia regulaminu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kcyni 

na podstawie art. 138 o w nawiązaniu do art. 138 g ust. 1 pkt 1 Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). 
zarządzam, co następuje:
 
§1
Wprowadzam regulamin postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
 
§2
Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom biorącym udział w przygotowaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
 
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 49
Wprowadzony przez: Dariusz Gozdek
Data opublikowania: 2020-12-18 08:34:55
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Nie modyfikowano artykułu