Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni

      Co to jest?
Dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej w Gminie Kcynia
przedmiot zamówienia: Usługi społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa w art. 138o Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) - Dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej w gminie Kcynia
tryb zamówienia: zamówienie na podstawie art. 138o
zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni
nr sprawy: MGOPS.271.1.8.2020
wartość: nieprzekraczająca 750 000 euro
termin składania ofert: 4 stycznia 2021 r. do godziny 12:00
wynik postępowania: zgodnie z protokołem z wyboru ofert z dnia 5 stycznia 2021 r.

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 82
Wprowadzony przez: Dariusz Gozdek
Data opublikowania: 2020-12-22 09:22:35
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2021-01-05 12:14:47 Dariusz Gozdek
Opublikowanie protokołu z wyboru ofert.
2020-12-22 11:30:10 Dariusz Gozdek