Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni

      Co to jest?
Dostawa bonów towarowych dla świadczeniobiorców MGOPS w Kcyni
przedmiot zamówienia: Dostawa bonów towarowych dla świadczeniobiorców Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni
nr sprawy: MGOPS.271.1.9.2020
wartość: powyżej 30000 euro
termin składania ofert: 7 stycznia 2021 r. do godziny 14:30
wynik postępowania: Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Kcyni przy ul. Dworcowej 15, 89-240 Kcynia

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 93
Wprowadzony przez: Dariusz Gozdek
Data opublikowania: 2020-12-29 08:01:08
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2021-01-08 15:12:10 Dariusz Gozdek
Opublikowanie wyniku postępowania.
2021-01-08 14:59:44 Dariusz Gozdek Opublikowanie zawiadomienia o ofertach.
2020-12-31 12:21:01 Dariusz Gozdek Opublikowanie odpowiedzi na zapytanie do postępowania.
2020-12-30 14:06:27 Dariusz Gozdek
2020-12-30 13:08:52 Dariusz Gozdek
2020-12-30 13:05:57 Dariusz Gozdek Opublikowanie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia
2020-12-29 08:02:43 Dariusz Gozdek Publikacja artykułu