Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni
Ponowny nabór 1 opiekuna do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Kcynia, 05.07.2023 r.

 
PONOWNY NABÓR 1 OPIEKUNA DO UDZIAŁU W PROGRAMIE OPIEKA WYTCHNIENIOWA - EDYCJA NA 2023 R. (OPIEKA CAŁODOBOWA)
 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni ogłasza nabór 1 uczestnika do ministerialnego Programu „Opieka wytchnieniowa" (edycja 2023) - 1 opiekuna osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności wymagającej pobytu całodobowego w ośrodku/placówce wpisanej do rejestru wojewody zapewniającym całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym w wymiarze 11 dób usług opieki.
 
Program realizowany jest przy wsparciu finansowym ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.
 
Program ma zapewniać czasowe odciążenie opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach.
 
1. Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów/-ek z terenu gminy Kcynia sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usług opieki wytchnieniowej. 
2. Program zakłada opiekę dzienną w miejscu zamieszkania dla 6 osób niepełnosprawnych, w tym 2 ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wymiarze 185 godzin oraz dla 4 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności w formie pobytu całodobowego w ośrodku/ placówce wpisanej do rejestru wojewody zapewniającym całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym w wymiarze 11 dób usług opieki. 
3. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują tylko w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawujących całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną. 
4. Pomoc w formie usług opieki wytchnieniowej w 2023 r. jest bezpłatna. 
5. Nabór będzie prowadzony od 05.07.2023 r. do 30.11.2023 r. lub do czasu zakwalifikowania osoby do udziału w programie
6. Usługi opieki wytchnieniowej przyznaje się na wniosek opiekuna osoby z niepełnosprawnością w formie Karty zgłoszenia do Programu (Załącznik 1). 
 
Prosimy zapoznać się z ogłoszeniem i z dokumentami naboru, kliknij link: 

 

Nabór 1 opiekuna do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 (opieka całodobowa) (500,21 KB pdf)

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 110
Wprowadzony przez: Dariusz Gozdek
Data opublikowania: 2023-07-05 13:46:48
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Nie modyfikowano artykułu