Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni
Zarządzenie Nr 13.2023 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni z dnia 16 sierpnia 2023 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu, o którym mowa w art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530 ze zm.)

Na podstawie art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530 ze zm.), § 5 ust. 4 załącznika do zarządzenia Nr 10/2012 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kcyni zarządzam, co następuje:
 
§1 
Powołuję Komisję Egzaminacyjną w celu przeprowadzenia egzaminu o którym mowa w art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2022r., Nr 530 ze zm.) w dniu 25 sierpnia 2023 r. w następującym składzie osobowym: 
 
1. Brygida Jaster - Przewodniczący Komisji;
2. Iwona Krakowiak - Członek Komisji;
3. Magdalena Bystra - Członek Komisji.
 
§2
Za wykonanie niniejszego zarządzenia odpowiedzialnymi czynię członków Komisji Egzaminacyjnej.
 
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kcyni

Agnieszka Witkowska

 

Zarządzenie nr 13/2023 z dnia 16 sierpnia 2023 r. (170,25 KB pdf)

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 53
Wprowadzony przez: Dariusz Gozdek
Data opublikowania: 2023-09-21 07:34:28
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Nie modyfikowano artykułu